تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

آثارگران قیمتی از ریشتر، باسکیت و دیگران در ساتبیز / گزارش تصویری


آثارگران قیمتی از ریشتر، باسکیت و دیگران در ساتبیز / گزارش تصویری

سرویس تجسمی هنرآنلاین: آثاری تحت عنوان “هنر معاصر” در چهاردهم نوامبر، در ساتبیز نیویورک چکش می‌خورند.

در این حراج اثری از گرهارد ریشتر با قیمت پیشنهادی ۱۲ تا ۱۸ میلیون دلار، اثری از جئورجیا اُکیف با قیمت ۱۲ تا ۱۸ میلیون دلار، اثری از دیوید هاکنی با قیمت پیشنهادی ۹ میلیون تا ۱۲ میلیون پوند، اثری از فرانک استلا با قیمت پیشنهادی ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تا هفت میلیون و ۵۰۰ هزار دلار، کاری از هانس هافمن با قیمت پیشنهادی ۵ تا ۷ میلیون دلار، اثری از ژان میشل باسکیت که قیمت گذاری نشده است و بنا به درخواست مشتریان به فروش می‌رود، اثر دیگری از گرهارد ریشتر  که قیمت گذاری نشده است و بنا به درخواست مشتریان به فروش می‌رود، کاری از مارک بردفورد با قیمت پیشنهادی یک میلیون و ۸۰۰ هزار تا دو میلیون و ۵۰۰ هزار دلار و اثری از تومبلی با قیمت پیشنهادی ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تا سه میلیون و ۵۰۰ هزار دلار چکش خواهند خورد.

تصاویر مهم‌ترین آثار در این حراج را می‌بینید:

 

9

اثری از گرهارد ریشتر با قیمت پیشنهادی ۱۲ تا ۱۸ میلیون دلار

5

اثری از جئورجیا اُکیف با قیمت ۱۲ تا ۱۸ میلیون دلار

4

اثری از دیوید هاکنی با قیمت پیشنهادی ۹ میلیون تا ۱۲ میلیون پوند

7

اثری از فرانک استلا با قیمت پیشنهادی ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تا هفت میلیون و ۵۰۰ هزار دلار

8

کاری از هانس هافمن با قیمت پیشنهادی ۵ تا ۷ میلیون دلار

1

اثری از ژان میشل باسکیت که قیمت گذاری نشده است و بنا به درخواست مشتریان به فروش می‌رود

2

اثری از گرهارد ریشتر  که قیمت گذاری نشده است و بنا به درخواست مشتریان به فروش می‌رود

3

کاری از مارک بردفورد با قیمت پیشنهادی یک میلیون و ۸۰۰ هزار تا دو میلیون و ۵۰۰ هزار دلار

6

اثری از  تومبلی با قیمت پیشنهادی ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تا سه میلیون و ۵۰۰ هزار دلار