تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

آثاری از هاکنی، وارهول، خوان میرو و جاسپر جانز / عکس


حراج ساتبیز: آثاری از هاکنی، وارهول، خوان میرو و جاسپر جانز / عکس

سرویس تجسمی هنرآنلاین: آثاری از هنرمندان تراز اول قرن بیستم تحت عنوان حراج پرینتز اند مالتیپلز (Prints & Multiples) ساتبیز در نیویورک چکش می‌خورد. این حراج ۱۸ اکتبر برگزار می‌شود.

در این حراج اثری از جاسپر جانز با قیمت پیشنهادی ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار دلار، کاری از ژان دوبوفه با قیمت پیشنهادی ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار دلار، اثری از ریچارد دِیبِنکورن با قیمت ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار دلار، اثری از اندی وارهول با قیمت پیشنهادی ۸۰ تا ۱۰۰ هزار دلار، کاری از پابلو پیکاسو با قیمت پیشنهادی ۷۵ تا ۱۰۰ هزار دلار، اثری از خوان میرو با قیمت پیشنهادی ۳۰ تا ۴۰ هزار دلار، کاری از هلن فرانکنتالر با قیمت پیشنهادی ۴۰ تا ۶۰ هزار دلار، کاری از کای تومبلی با قیمت پیشنهادی ۴۰ تا ۶۰ هزار دلار، اثری از مارک شاگال با قیمت پیشنهادی ۱۲۵ تا ۱۷۵ هزار  دلار، کاری از بارنت نیومن با قیمت پیشنهادی ۷۰ تا ۱۰۰ هزار دلار و  اثری از دیوید هاکنی با قیمت پیشنهادی ۸۰ تا ۱۲۰ هزار دلار چکش خواهد خورد.

تصاویر این آثار را می‌بینید:

 

1

اثری از جاسپر جانز با قیمت پیشنهادی ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار دلار

 

2

اثری از ژان دوبوفه با قیمت پیشنهادی ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار دلار

 

3

اثری از ریچارد دِیبِنکورن با قیمت ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار دلار

 

4

اثری از اندی وارهول با قیمت پیشنهادی ۸۰ تا ۱۰۰ هزار دلار

 

5

اثری از پابلو پیکاسو با قیمت پیشنهادی ۷۵ تا ۱۰۰ هزار دلار

 

6

اثری از خوان میرو با قیمت پیشنهادی ۳۰ تا ۴۰ هزار دلار

 

7

اثری از هلن فرانکنتالر با قیمت پیشنهادی ۴۰ تا ۶۰ هزار دلار

 

8

اثری از کای تومبلی با قیمت پیشنهادی ۴۰ تا ۶۰ هزار دلار

 

9

اثری از مارک شاگال با قیمت پیشنهادی ۱۲۵ تا ۱۷۵ هزار  دلار

10

کاری از بارنت نیومن با قیمت پیشنهادی ۷۰ تا ۱۰۰ هزار دلار

11

اثری از دیوید هاکنی با قیمت پیشنهادی ۸۰ تا ۱۲۰ هزار دلار