تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

تولد گوسفندی عجیب الخلقه در بوانات/ عکس


این گوسفند که شب گذشته دربوانات با ۸دست و پا متولد شد دارای خصوصیات فیزیولوژیکی هر دو جنس نر و ماده بود و به نظر یک دوقلوی ناقص و به هم چسبیده است که روند تکامل را به درستی به پایان نرسانده