تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

روایت عکاسان هنرآنلاین از چهار نمایشگاه هفته هنر تیر / از “مواجهه” تا “نقاط حساس”


روایت عکاسان هنرآنلاین از چهار نمایشگاه هفته هنر تیر / از "مواجهه" تا "نقاط حساس"

سرویس تجسمی هنرآنلاین: 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمایشگاه نقاشی محمد آریایی با نام “طلسم من بر تو”  در گالری دلگشا 

نمایشگاه نقاشی محمد آریایی در گالری دلگشا

نمایشگاه نقاشی محمد آریایی در گالری دلگشا

نمایشگاه نقاشی محمد آریایی در گالری دلگشا

 

 

نمایشگاه عکس حنا میرجانیان با نام “گذر” و شاهین اسفندیاری با نام “نقاط حساس” در گالری راه ابریشم

نمایشگاه عکس حنا میرجانیان و شاهین اسفندیاری در گالری راه ابریشم

نمایشگاه عکس حنا میرجانیان و شاهین اسفندیاری در گالری راه ابریشم

نمایشگاه عکس حنا میرجانیان و شاهین اسفندیاری در گالری راه ابریشم

 

 

نمایشگاه نقاشی علی‌رضا پویا با نام “مواجهه” در گالری سیحون

نمایشگاه نقاشی علی‌رضا پویا در گالری سیحون

نمایشگاه نقاشی علی‌رضا پویا در گالری سیحون

نمایشگاه نقاشی علی‌رضا پویا در گالری سیحون

 

 

نمایشگاه گروهی با نام “بایگانی اکنون” در گالری هما

نمایشگاه گروهی با نام

نمایشگاه گروهی با نام

نمایشگاه گروهی با نام