تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

چهارشنبه/ هنر مدرن و امپرسیونیستی در بونامز لندن/عکس


چهارشنبه/ هنر مدرن و امپرسیونیستی در بونامز لندن/عکس

سرویس تجسمی هنرآنلاین: هنر امپرسیونیستی و مدرن عنوان حراج بونامز لندن در یازدهم اکتبر برابر با ۱۹ مهر ماه است.

کاری از لئونارد تسوگوهارو فوجیتا با قیمت پیشنهادی ۹۰۰ هزار تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار پوند ذی قیمت‌ترین اثر در این حراج است.

در این حراج اثری از فرانسیس پیکابیا با قیمت پیشنهادی ۳۵۰ تا ۵۵۰ هزار پوند، کاری از جورج روآل با قیمت پیشنهادی ۳۵۰ تا ۵۵۰ هزار پوند، اثری از مارک شاگال با قیمت پیشنهادی ۱۸۰ تا ۲۲۰ هزار پوند، کار دیگری از فرانسیس پیکابیا با قیمت پیشنهادی ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار پوند، اثری از اوژن بُدِن با قیمت پیشنهادی ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار پوند، کاری از پل سزان با قیمت پیشنهادی ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار پوند، اثری از مارک شاگال با قیمت پیشنهادی ۸۰ تا ۱۲۰ هزار پوند و کاری از لئونارد تسوگوهارو فوجیتا با قیمت پیشنهادی ۹۰۰ هزار تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار پوند چکش خواهد خورد.

تصاویر این آثار را می‌بینید:

1

 اثری از فرانسیس پیکابیا با قیمت پیشنهادی ۳۵۰ تا ۵۵۰ هزار پوند

 

2

 اثری از جورج روآل با قیمت پیشنهادی ۳۵۰ تا ۵۵۰ هزار پوند

 

3

 اثری از مارک شاگال با قیمت پیشنهادی ۱۸۰ تا ۲۲۰ هزار پوند

 

4

اثر دیگری از فرانسیس پیکابیا با قیمت پیشنهادی ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار پوند

 

5

اثری از اوژن بُدِن با قیمت پیشنهادی ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار پوند

 

6

اثری از پل سزان با قیمت پیشنهادی ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار پوند

 

7

اثری از مارک شاگال با قیمت پیشنهادی ۸۰ تا ۱۲۰ هزار پوند

 

8

اثری از لئونارد تسوگوهارو فوجیتا با قیمت پیشنهادی ۹۰۰ هزار تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار پوند