تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

یک سال محرومیت برای کشتی گیر جنجالی

ملی پوش سابق کشتی که در مسابقات انتخابی جنجال به راه انداخت با یک سال محرومیت مواجه شد.

جلسه کمیته انضباطی برای بررسی حواشی رقابت‌های انتخابی برگزار  و آرای آن اعلام شد.

به گزارش مجله عکس، آرای کمیته انضباطی به شرح زیر است:

۱- آقای سعید عبدولی به یکسال محرومیت ( شش ماه قطعی و شش ماه تعلیقی) به همراه بیست و پنج میلیون ریال جریمه نقدی.

۲- آقای کرامت عبدولی به یکسال محرومیت ( شش ماه قطعی و شش ماه تعلیقی) به همراه پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی.

۳- آقای ارشک محبی  شش ماه محرومیت قطعی.

۴- آقای مهدی شربی نیازی سه ماه محرومیت قطعی.

۵- آقای سامان عبدولی شش ماه محرومیت ( سه ماه قطعی و سه ماه تعلیقی).

۶- آقای عادل بالی تبار مربی استان مازندران(به دلیل دریافت کارت قرمز) شش ماه محرومیت قطعی.

۷- آقای گیوی مربی استان فارس شش ماه محرومیت قطعی.

ضمنا کمیته انضباطی رای خود در مورد آقای ایمان انصاری با توجه به ضیق وقت جلسه امروز، پس از بررسی در جلسه هفته آینده اعلام می کند.

آرای صادره که با توجه به حواشی ایجاد شده و بعضا سوابق پیشین نامبردگان در کمیته انضباطی اعلام شده است ، طبق ضوابط در کمیته استیناف فدراسیون کشتی قابل تجدید نظر خواهی است.