در اینبخش مجموعه ای از عکس نوشته ها، شعرها و متن هاي غمگین عاشقانه را مرور میکنیم. امروز شعرهایی از برترین شاعران و متن موزیک هایي برگزیده را آماده کرده ایم تا اگر قصد دارید پست هاي غمگین در صفحات خود بارگذاری کنید بتوانید پرمعناترین را برای خود انتخاب کنید، یا این کـه از عکسهای امروز بعنوان عکسهای پروفایل تان استفاده کنید. با مجله پارس ناز همراه باشید.

 

ای گل تازه کـه بويی زِ وفا نيست ترا

خـبر از سرزنش خـار جفا نيست ترا

رحـم بر بلبل بی‌برگ و نوا نيست ترا

التفاتی بـه اسيران بلا نيست ترا

مـا اسير غم و اصلا غم مـا نيست ترا

با اسير غم خود رحـم چرا نيست ترا

فارغ از عاشق غمناک نمی بايد بود

جـان مـن اين هـمه بی‌باک نمي يابد بود

عکس و متن غمگین عاشقانه (عکس نوشته، شعر، متن های سنگین)

عکس نوشته های تنهایی غمگین پروفایل

عکس و متن غمگین عاشقانه (عکس نوشته، شعر، متن های سنگین)

عکس و متن عاشقانه غمگین تنهایی

عکس و متن غمگین عاشقانه (عکس نوشته، شعر، متن های سنگین)

ديگری جزء تـو مرا اين‌همـه آزا نکرد

جزء تـو کس درنظر خلق مرا خوار نکرد

انچه کردی تـو بـه مـن هيچ ستمکار نکرد

هيچ سنگين دل بيدادگر اينکار نکرد

اين ظلم‌ها دگری با مـن بيمار نکرد

هيچکس اينهمه اذيت مـن زار نکرد

گر زِ آزردن مـن هست غرض مردن مـن

مردم اذيت مکش از پی آزردن مـن

عکس و متن غمگین عاشقانه (عکس نوشته، شعر، متن های سنگین)

شعرهای عاشقانه غمگین با عکس

عکس و متن غمگین عاشقانه (عکس نوشته، شعر، متن های سنگین)

متن های عاشقانه غمگین با عکس

عکس و متن غمگین عاشقانه (عکس نوشته، شعر، متن های سنگین)

جان مـن سنگدلي دل بـه تـو دادن نادرست اسـت

بر سر راه تـو چون خاک فتادن غـلط اسـت

چشم اميد بـه روی تـو گشادن نادرست اسـت

روی پر گرد بـه راه تـو نهادن غـلط اسـت

رفتن اولاست زِ کوی تـو  ستادن غلـط اسـت

جان شيرين بـه تمنای تـو دادن غـلط اسـت

تـو نه آنی کـه غم عاشق زارت باشد

چون شود خـاک بر آن خـاک گـذارت باشد

عکس و متن غمگین عاشقانه (عکس نوشته، شعر، متن های سنگین)

جملات عاشقانه غمگین همراه با عکس

عکس و متن غمگین عاشقانه (عکس نوشته، شعر، متن های سنگین)

دل نوشته های عاشقانه غمگین با عکس

عکس و متن غمگین عاشقانه (عکس نوشته، شعر، متن های سنگین)

مدتّي هست کـه حيرانم و تدبيري نيست

عاشق بی سر و سامانم و تدبيری نيست

از غمت سر بـه گريبانم و تدبيري نيست

خون دل رفته بـه دامانم و تدبيری نيست

از جفای تـو بدينسانم و تدبيری نيست

چـه توان کرد پشيمانم و تدبيری نيست

شرح درماندگی خود بـه کـه تقرير کنم

عاجزم چاره مـن چيست چـه تدبير کنم

عکس و متن غمگین عاشقانه (عکس نوشته، شعر، متن های سنگین)

عکس غمگین عاشقانه برای پروفایل

عکس و متن غمگین عاشقانه (عکس نوشته، شعر، متن های سنگین)

عکس پروفایل غمگین

عکس و متن غمگین عاشقانه (عکس نوشته، شعر، متن های سنگین)

چند در کوی تـو با خاک برابر باشم

چند پا مال جفای تـو ظالم باشم

چند پيش تـو، بـه قدر از همـه کمتر باشم

از تـو چند ای بت بدکيش مکدر باشم

مي روم تا بـه سجود بت ديگر باشم

باز اگر سجده کنم پيش تـو کافر باشم

خود بگو کز تـو کشم ناز و تغافل تا کي

طاقتم نيست از اين بيش تحمل تا کی

عکس و متن غمگین عاشقانه (عکس نوشته، شعر، متن های سنگین)

عکس های عاشقانه غمگین تنهایی همراه با متن

عکس و متن غمگین عاشقانه (عکس نوشته، شعر، متن های سنگین)

عکس دختر و پسر غمگین و تنها

عکس و متن غمگین عاشقانه (عکس نوشته، شعر، متن های سنگین)

همینجوریش یه شهر بام بده

تـو سمت مـن باش عذابم نده

بی‌تـو کاش این ساعت نره

کـه کل سال با تـو واسم کمه

چشم بـه راه طاقت کمه

اون بی‌تـو ترسید و باخت از هـمه

نمی بینی وابستته این دیوونۀ ماتم زده

نمی بیني حالم بده؟

منو بـه تنهایی باز عادت نده

چرا گذشته آب از سرت؟

دلم تنگه صدا خندته

عکس و متن غمگین عاشقانه (عکس نوشته، شعر، متن های سنگین)

عکس پروفایل عاشقانه جدایی

عکس و متن غمگین عاشقانه (عکس نوشته، شعر، متن های سنگین)

متن غمگین عاشقانه سنگین

عکس و متن غمگین عاشقانه (عکس نوشته، شعر، متن های سنگین)

یه جوری رفتو درم بست

کـه هنوز صدایه در تـو سرم هست

اینو فهمیدم همون لحظه

کـه هر کی سنگدل تره برندست

حتّي ندارم نفس خستست

مغزم میخونه مثه قفس در بستست

تلخ شده واسه مـن هرلحظه نمیدونم

عشقی تـو دلش اصن هست

عکس و متن غمگین عاشقانه (عکس نوشته، شعر، متن های سنگین)

متن آهنگ غمگین عاشقانه

عکس و متن غمگین عاشقانه (عکس نوشته، شعر، متن های سنگین)

شعر غمگین عاشقانه

عکس و متن غمگین عاشقانه (عکس نوشته، شعر، متن های سنگین)

دوباره منو تنهاییم و این فکر خسته

جای خالیمم حس نمیشه چون کـه یکی هستش

پیشت نشسته ولی اینم دووم نمیاره میره

چون کـه تـو اخلاقت همینه متاسفانه

خیانت می کنی با قیافه حق بـه جانب

میگی کـه اینه

خوب معلومه دیگه هرکی باشه میره

عکس و متن غمگین عاشقانه (عکس نوشته، شعر، متن های سنگین)

عکس غمگین جدایی

عکس و متن غمگین عاشقانه (عکس نوشته، شعر، متن های سنگین)

عکس نوشته غمگین عاشقانه

عکس و متن غمگین عاشقانه (عکس نوشته، شعر، متن های سنگین)

دیگه بگذر از مـن

امیدوارم ببینی بهتر از مـن

دوباره پاش بشینی این دفعه باش بسازیو

نگی کـه این یکی هم رفت

دیگه بگذر از مـن

باشه این بارم بودش تقصیر مـن

بـه تـو نیست اعتباری میای و میگی

اینم مثل تـو دیوونه بود کـه رفت

عکس و متن غمگین عاشقانه (عکس نوشته، شعر، متن های سنگین)

عکس و متن غمگین عاشقانه

عکس و متن غمگین عاشقانه (عکس نوشته، شعر، متن های سنگین)

اون نمیدونه کـه قلبم واسش میمیره

دست پیش میگیره

قلبم واسه این یه دندگیش میمیره

از اون کـه جای مـن نشسته خسته میشه

بر میگرده بازم مثل قبلا میشه

بازم نشون میده کـه خوبه حالش

ولی میدونم تنهاست تـو اطاقش

داره واسم میمیره

عشق نفساشو میگیره