در اینبخش مجموعه اي از عکس نوشته هاي خاص عاشقانه رابه همراه دل نوشته هاي زیبای عاشقانه مرور می‌کنیم. اینروزها احساس را هم می شود بـه اشتراک گذاشت، آن هم تصویری! شبکه هاي مجازی و اجتماعی مانند اینستاگرام فضاهایی هستند کـه می‌توانیم احساسات مان را در انها بـه اشتراک بگذاریم، از این رو می‌توانید از عکسها و متن هاي امروز برای پست هاي عاشقانه تان استفاده کنید.

عکس نوشته های خاص عاشقانه 2019 + دل نوشته های زیبای عاشقانه 1398

عکس نوشته های خاص عاشقانه 2019 + دل نوشته های زیبای عاشقانه 1398

عکس نوشته های خاص عاشقانه 2019 + دل نوشته های زیبای عاشقانه 1398

تـو رابه جای همه ی زنانی کـه نشناخته‌ام دوست می‌دارم

تـو رابه جای همه ی روزگارانی کـه نمی‌زیسته‌ام دوست می‌دارم

برای خاطر عطر گسترده بیکران و برای خاطر عطر نان گرم

برای خاطر برفی کـه آب می شود، برای خاطر اولین گل

برای خاطر جانوران پاکی کـه آدمی نمی‌رماندشان

تـو را برای خاطر دوست داشتن دوست می‌دارم

تـو رابه جای همه ی زنانی کـه دوست نمی‌دارم دوست می‌دارم.

جز تـو، کـه مرا منعکس تواند کرد؟

مـن خود، خویشتن را بس اندک می بینم.

 

بی تـو جز گستره بی کرانه نمی بینم میان گذشته و امروز.

از جدار آینه خویش گذشتن نتوانستم

می ‌بایست تا زندگی را لغت بـه لغت فرا گیرم

راست از آنگونه کـه لغت بـه لغت از یادش میبرند.

تـو را دوست می‌دارم برای خاطر فرزانگیت کـه ازآن مـن نیست

علی رغم همه ی آن چیزها کـه بجز وهمی نیست دوست می‌دارم

برای خاطر این قلب جاودانی کـه بازش نمی‌دارم

تـو می‌پنداری کـه شکی، حال آنکه بجز دلیلی نیستی

تـو همان آفتاب بزرگی کـه در سر مـن بالا میرود

بدان هنگام کـه از خویشتن در اطمینانم.

عکس نوشته های خاص عاشقانه 2019 + دل نوشته های زیبای عاشقانه 1398

عکس نوشته های خاص عاشقانه 2019 + دل نوشته های زیبای عاشقانه 1398

عکس نوشته های خاص عاشقانه 2019 + دل نوشته های زیبای عاشقانه 1398

مگذار کـه عشق، بـه عادت دوست داشتن تبدیل شود

مگذار کـه حتی آب دادن گل‌هاي باغچه

بـه عادت آب دادن گل‌هاي باغچه بدل شود

عشق، عادت بـه دوست داشتن

و سخت دوست داشتن دیگری نیست

پیوسته نو کردن خواستنی‌ست کـه خود پیوسته

خواهان نو شدن اسـت و دگرگون شدن

تازگی، ذات عشق اسـت و طراوت، بافت عشق

چگونه می شود تازگی و طراوت را از عشق گرفت

و عشق همان‌ گونه عشق بماند؟

عشق، تن بـه فراموشی نمی‌سپارد

مگر یک‌بار برای همیشه. جام بلور تنها یک‌بار می‌شکند

میتوان شکسته‌ اش را، تکه‌هایش را نگه داشت

اما شکسته‌ هاي جام آن تکه‌ هاي تیز برنده دیگر جام نیست

احتیاط باید کرد

همـه چیز کهنه میشود و اگر کمی کوتاهی کنیم، عشق نیز

بهانه‌ ها جای حس عاشقانه را خوب میگیرند

عکس نوشته های خاص عاشقانه 2019 + دل نوشته های زیبای عاشقانه 1398

عکس نوشته های خاص عاشقانه 2019 + دل نوشته های زیبای عاشقانه 1398

عکس پروفایل عاشقانه همراه با متن های معنادار

عکس نوشته های خاص عاشقانه 2019 + دل نوشته های زیبای عاشقانه 1398

وقتی چمدانش رابه قصد رفتن بست، نگفتم عزیزم اینکار را نکن! نگفتم برگرد و یکبار دیگر بـه مـن فرصت بده! وقتی پرسید دوستش دارم یا نه؟ رویم را برگرداندم. حالا او رفته و مـن تمام چیزهایی راکه نگفتم می شنوم. نگفتم عزیزم متأسفم؛ چون مـن هم مقصر بودم.. نگفتم اختلاف‌ها را کنار بگذاریم؛ چون تمام انچه می خواهیم عشق و وفاداری و مهلت اسـت.. گفتم اگر راهت را انتخاب کرده‌اي، مـن آنرا سد نخواهم کرد.

 

حالا او رفته… حالا او رفته و مـن تمام چیزهایی راکه نگفتم میشنوم! وی را در آغوش نگرفتم و اشک‌هایش را پاک نکردم.  نگفتم اگر تـو نباشی زندگی‌ام بی‌معنی خواهد بود.. فکر می کردم از تمامی آن بازی‌ها خلاص خواهم شد.  اما حالا تنها کاری کـه می‌ کنم گوش دادن بـه چیزهایی اسـت کـه نگفتم! نگفتم بارانی‌ات را درآر.. قهوه درست میکنم و باهم حرف میزنیم.. نگفتم جاده بیرون خانه، طولانی و خلوت و بی‌انتهاست..

 

گفتم موفق باشی، خداحافظ

او رفت و مرا تنها گذاشت

تا با تمام چیزهایی کـه نگفتم

زندگی کنم…

عکس نوشته های خاص عاشقانه 2019 + دل نوشته های زیبای عاشقانه 1398

تصاویر عاشقانه از متن هاي احساسی

عکس نوشته های خاص عاشقانه 2019 + دل نوشته های زیبای عاشقانه 1398

عکس عاشقانه دخترانه به همراه متن

عکس نوشته های خاص عاشقانه 2019 + دل نوشته های زیبای عاشقانه 1398

دوست داشتن، عشق و اردات و ایمان دو روح آشنای خویشاوند اسـت. دو انسانی کـه جز آن خمیره‌ي صمیمی و ناب و منزهی کـه مـنِ انسانی خالص هر شخصی را می‌سازد، هیچ مصلحتی و ضرورتی آنان رابه یک دیگر نمی‌پیوندد. پیوندی کـه نه طبیعت، نه خلقت، بلکه تنهایی میان دو تنهای خویشاوند، بسته اسـت. دوست داشتن از عشق برتر اسـت. عشق یک جوشش کور اسـت و پیوندی از سر نابینایی.

 

اما دوست داشتن پیوندی خودآگاه و از روی بصیرت، روشن و زلال. عشق بیشتر از غریزه آب میخورد و هرچه از غریزه سرزند بی‌ارزش اسـت و دوست داشتن از روح طلوع می کند و تا هرجا کـه یک روح ارتفاع دارد دوست داشتن نیز همگام با آن اوج می‌ یابد. عشق با شناسنامه بی‌ارتباط نیست و گذر فصل ها و عبور سالها بر آن اثر میگذارد.

 

اما دوست داشتن در ورای سن و زمان و مزاج زندگی میکند و بر آشیانه‌ي بلندش روز و روزگار را دستی نیست. عشق در هر رنگی و سطحی، با زیبایی محسوس، در نهان یا آشکار رابطه دارد؛ اما دوست داشتن چنان در روح غرق اسـت و گیج و جذب زیبایی‌هاي روح کـه زیبایی‌هاي محسوس رابه گونه‌اي دیگر میبیند. عشق در دریا غرق شدن اسـت و دوست داشتن در دریا شنا کردن.

 

عشق بینایی را می گیرد و دوست داشتن می دهد. عشق یک فریب بزرگ و قوی اسـت و دوست داشتن یک صداقت راستین و صمیمی، بی‌انتها و مطلق. عشق همواره با شک‌آلوده اسـت و دوست داشتن سراپا یقین اسـت و شک ناپذیر. از عشق هرچه بیشتر مینوشیم، سیراب تر می شویم و از دوست داشتن هر چـه بیشتر، تشنه تر. عشق هرچه دیرتر می‌پاید کهنه تر میشود و دوست داشتن نوتر.

عکس نوشته های خاص عاشقانه 2019 + دل نوشته های زیبای عاشقانه 1398

عکس گرافیکی عاشقانه

عکس نوشته های خاص عاشقانه 2019 + دل نوشته های زیبای عاشقانه 1398

دست نوشته عاشقانه زیبا

عکس نوشته های خاص عاشقانه 2019 + دل نوشته های زیبای عاشقانه 1398

هر لحظه رابه گونه‌اي زندگی کن کـه گویی واپسین لحظه اسـت و کسی چـه می داند؟ شاید آخرین لحظه باشد. عشق، اولین گام بـه سوی ملکوت اسـت و تسلیم، آخرین آن؛ آری تمام سفر دو گام بیش نیست. زندگی را تنها زمانی می‌شناسی کـه آماده سفر بـه ناشناخته شوی. اگر بـه شناخته چنگ بزنی، بـه ذهن چنگ زده‌اي و ذهن زندگی نیست.

 

بیشتر عشق بورز تا بیشتر شوی.. کمتر عشق بورزی، کمتر خواهی بود. توان عشق ورزیدن تـو، ترازوی سنجش توست و میزان عشق تـو، ترازوی وجود تـو. تلاش نکن کـه زندگی را بفهمی، زندگی را زندگی کن! تلاش نکن کـه عشق را بفهمی، عاشق شو! و چنین اسـت کـه خواهی دانست؛ این دانستن حاصل تجربه توست، این دانستن هرگز مخرب آن راز نیست.

 

هر چـه بیشتر بدانی در می یابي کـه هنوز چیزهای بیشتر و بیشتری باقی‌اسـت تا بدانی. عشق والاترین هدیه خداست این هنر را بیاموز، ترانه عشق و جشن آنرا بیاموز. عشق نیازی بی چون و چراست، روح بی عشق قادر بـه حیات نیست.  عشق خوراک روح و سرآغاز هر آن چیزی اسـت کـه بزرگ اسـت؛ عشق دروازه ملکوت اسـت.

عکس نوشته های خاص عاشقانه 2019 + دل نوشته های زیبای عاشقانه 1398

متن عاشقانه ها ،بهترین دل نوشته های عاشقانه ۲۰۱۹

عکس نوشته های خاص عاشقانه 2019 + دل نوشته های زیبای عاشقانه 1398

عکس نوشته عاشقانه غمگین ۱۳۹۸

عکس نوشته های خاص عاشقانه 2019 + دل نوشته های زیبای عاشقانه 1398

حرف‌هایي هست‌ برای گفتن کـه اگر گوشی نبود نمی گوییم… و حرف‌هایي هست برای نگفتن، حرف‌هایي کـه هرگز‌ سر‌ بـه ابتذال گفتن فرود نمی‌آورند.  حرف‌هاي شگفت، زیبا و اهورایی همین‌هایند و سرمایه ماورایی هرکس بـه اندازه حرف‌هایي اسـت کـه برای نگفتن دارد، حرف‌هاي بی‌تاب و طاقت‌فرسا، کـه هم‌چون زبانه‌هاي بی‌قرار آتش‌اند…

 

کلماتش هر یک انفجاری رابه بند کشیده‌اند. کلماتی کـه پاره‌هاي بودن آدمی‌اند. اینان هماره در جستجوی مخاطب خویشند، اگر یافتند، یافته می شوند ودر صمیم وجدان او آرام میگیرند.. و اگر مخاطب خویش را نیافتند، نیستند..  و اگر وی را گم کردند، روح را از درون بـه‌ آتش میکشند و دمادم، حریق‌هاي دهشتناک عذاب بر می‌افروزند.

عکس نوشته های خاص عاشقانه 2019 + دل نوشته های زیبای عاشقانه 1398

عکس نوشته عاشقانه + عکس عاشقانه متن دار

عکس نوشته های خاص عاشقانه 2019 + دل نوشته های زیبای عاشقانه 1398

عکس نوشته هاي خاص عاشقانه ۲۰۱۹ + دل نوشته هاي زیبای عاشقانه ۱۳۹۸

عکس نوشته های خاص عاشقانه 2019 + دل نوشته های زیبای عاشقانه 1398

برگرفته از وبسایت عاشقانه ها: asheghaneha.ir