عمل جراحی برداشتن جراحی شکم چقدر طول می کشد؟
در حالی که در بیمارستان هستید ، این تغییر پانسمان توسط تیم جراحی یا پرسنل پرستاری شما انجام خواهد شد. به شما و خانواده تان دستورالعمل نحوه انجام تغییرات پانسمان قبل از رفتن به خانه داده می شود. برش هایی که باید به این روش درمان شوند ، بسته به اندازه زخم ، معمولاً ۲-۴ هفته طول می کشد تا کاملاً بهبود یابد.

چرا آنرا برداشتن قدامی نامیده می شود؟
اصطلاحات دیگر مورد استفاده شامل برداشتن قدامی پایین (LAR) است که به صورت کلاسیک به برداشتن روده بزرگ سیگموئید و روده فوقانی اشاره دارد و نام آن را از این واقعیت بیرون می کشد که این برش زیر انعکاس قدامی لبه صفاقی است.

 

سطح پایین قدامی (LAR)
LAR جراحی است که برای معالجه سرطان رکتوم انجام می شود. بخشی از روده شما حاوی سرطان برداشته می شود. قسمت باقیمانده رکتوم شما به روده بزرگ شما وصل می شود تا بتوانید روده های خود را به روش معمول جابجا کنید.

 

برداشتن قدامی بالا چیست؟ جراحی زیبایی شکم
برداشت قدامی بالا. این عمل شامل برداشتن روده بزرگ سیگموئید ، روده فوقانی و یک بخش متغیر از روده بزرگ چپ است. … روده از اتصالات آن در حفره شکمی آزاد می شود و خونرسانی آن تقسیم می شود.

 

APR در جراحی چیست؟
روش جراحی استاندارد که برای از بین بردن سرطان رکتوم نزدیک به مقعد استفاده می شود ، برداشتن شکمی از عمل شکمی (APR) است. به دنبال یک روش APR ، مقعد با سرطان برداشته می شود و انتهای بریده شده روده بزرگ به دیواره شکم متصل می شود تا کلستومی ایجاد شود.

 

چه زود می توانید بعد از برداشتن روده غذا بخورید؟ ابدومینوپلاستی
پزشک شما رژیم غذایی GI نرم را برای کمک به شما در طی بهبودی جراحی تجویز کرده است. این رژیم از نظر نرم و نرم ، فیبر کم و هضم آن آسانتر است. مگر در مواردی که توسط متخصص تغذیه یا پزشک خود به طور متفاوتی هدایت شوید ، این دستورالعمل ها را برای ۴-۶ هفته آینده دنبال کنید