عکس های باورنکردنی از سگ و گربه در کنار هم

 

سگ‌ها و گربه‌ها از سپیده دم بـه‌طور بدنام از یک دیگر متنفر بوده‌اند یا حداقل، این چیزی اسـت کـه مردم میگویند. این حیوانات ممکن اسـت بـه همان اندازه کـه می‌آیند متفاوت باشند، اما واقعیت این اسـت کـه در بیشتر خانواده هاي‌ گربه سانان/سگ ها، دعواها کم و زیاد اسـت.  باور نمیکنید؟

در این جا چند عکس شیرین از زندگی گربه ها و سگ ها باهم در هماهنگی کامل وجوددارد کـه یکبار برای همیشه شـما را متقاعد می‌کند.

 

برگرفته از سایت تالاب