در اینبخش مجموعه اي از عکس پروفایل بهاری عاشقانه رابه همراه متن هاي احساسی در مورد بهار مرور میکنیم. در آغاز فصل بهار هستیم، خیلی ها دراین فصل عاشق شده اند، بعضی دراین فصل از هم جدا شده اند و برای برخی هم عشق دراین فصل سرنوشت و سرآغازی را درنظر گرفته اسـت. بهار برای خیلی ها خاطرات عاشقانه اي رابه همراه دارد. در ادامه با مجله پارس ناز همراه باشید.

 

مژدگانی کـه گل از غنچه برون می آید

صد هزار اقچه بریزند درختان بهار

باد گیسوی درختان چمن شانه کند

بوی نسرین و قرنفل بدمد در اقطار

ژاله بر لاله فرود آمده نزدیک سحر

راست چون عارض گلبوی عرق کرده یار

باد بوی سمن آورد و گل و نرگس و بید

در دکان بـه چـه رونق بگشاید عطار؟

عکس پروفایل بهاری عاشقانه همراه با اشعار زیبا + متن های احساسی بهاری

عکس پروفایل بهاری عاشقانه همراه با اشعار زیبا + متن های احساسی بهاری

عکس پروفایل بهاری عاشقانه همراه با اشعار زیبا + متن های احساسی بهاری

باد بهاری وزید از طرف مرغزار

باز بـه گردون رسید ناله هر مرغ‌ زار

سرو شد افراخته کار چمن ساخته

نعره زنان فاخته بر سر بید و چنار

گل بـه چمن در برست ماه مگر یا خورست

سرو بـه رقص اندرست برطرف جویبار

عکس پروفایل بهاری عاشقانه همراه با اشعار زیبا + متن های احساسی بهاری

عکس پروفایل بهاری عاشقانه همراه با اشعار زیبا + متن های احساسی بهاری

عکس عاشقانه دونفره بهاری با متن احساسی

عکس پروفایل بهاری عاشقانه همراه با اشعار زیبا + متن های احساسی بهاری

شیوه نرگس ببین نزد بنفشه نشین

سوسن رعنا گزین زرد شقایق ببار

خیز و غنیمت شمار جنبش باد ربیع

ناله موزون مرغ بوی خوش لاله‌زار

هر گل و برگی کـه هست یاد خدا می کند

بلبل و قمری چـه خواند یاد خداوندگار

برگ درختان سبز پیش خداوند هوش

هر ورقی دفتریست معرفت کردگار

عکس پروفایل بهاری عاشقانه همراه با اشعار زیبا + متن های احساسی بهاری

عکس های عاشقانه بهاری همراه با شعرهای زیبا

عکس پروفایل بهاری عاشقانه همراه با اشعار زیبا + متن های احساسی بهاری

عکس بهاری عاشقانه برای اینستاگرام

عکس پروفایل بهاری عاشقانه همراه با اشعار زیبا + متن های احساسی بهاری

وقت بهارست خیز تا بـه تماشا رویم

تکیه بر ایام نیست تا دگر آید بهار

بلبل دستان بخوان مرغ خوش الحان بدان

طوطی شکرفشان نقل بـه مجلس بیار

بر طرف کوه و دشت روز طوافست و گشت

وقت بهاران گذشت گفته سعدی بیار

عکس پروفایل بهاری عاشقانه همراه با اشعار زیبا + متن های احساسی بهاری

عکس های بهاری احساسی

عکس پروفایل بهاری عاشقانه همراه با اشعار زیبا + متن های احساسی بهاری

شعر عاشقانه در وصف بهار

عکس پروفایل بهاری عاشقانه همراه با اشعار زیبا + متن های احساسی بهاری

صبا بـه تهنیت پیر می‌فروش آمد

کـه موسم طرب و عیش و ناز و نوش آمد

هوا مسیح نفس گشت و باد نافه گشای

درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد

تنور لاله چنان بر فروخت باد بهار

کـه غنچه غرق عرق گشت و گل بـه جوش آمد

بـه گوش هوش نیوش از مـن و بـه عشرت کوش

کـه این سخن سحر از هاتفم بـه گوش آمد

عکس پروفایل بهاری عاشقانه همراه با اشعار زیبا + متن های احساسی بهاری

شعر عاشقانه بهاری

عکس پروفایل بهاری عاشقانه همراه با اشعار زیبا + متن های احساسی بهاری

عکس نوشته بهاری عاشقانه

عکس پروفایل بهاری عاشقانه همراه با اشعار زیبا + متن های احساسی بهاری

رسید مژده کـه آمد بهار و سبزه دمید

وظیفه گر برسد مصرفش گل اسـت و نبید

صفیر مرغ برآمد بط شراب کجاست

فغان فتاد بـه بلبل نقاب گل کـه کشید

زِ میوه‌ هاي بهشتی چـه ذوق دریابد

هر آن کـه سیب زنخدان شاهدی نگزید

مکن زِ غصه شکایت کـه در طریق طلب

بـه اسانی نرسید آن کـه زحمتی نکشید

عکس پروفایل بهاری عاشقانه همراه با اشعار زیبا + متن های احساسی بهاری

عکس پروفایل عاشقانه بهاری

عکس پروفایل بهاری عاشقانه همراه با اشعار زیبا + متن های احساسی بهاری

ز روی ساقی مه وش گلی بچین امروز

کـه گرد عارض بستان خط بنفشه دمید

چنان کرشمه ساقی دلم ز دست ببرد

کـه با کسی دگرم نیست برگ گفت و شنید

مـن این مرقع رنگین چو گل بخواهم سوخت

کـه پیر باده فروشش بـه جرعه‌اي نخرید

بهار می‌گذرد دادگسترا دریاب

کـه رفت موسم و حافظ هنوز می‌ نچشید

عکس پروفایل بهاری عاشقانه همراه با اشعار زیبا + متن های احساسی بهاری

عکس پروفایل بهاری عاشقانه

عکس پروفایل بهاری عاشقانه همراه با اشعار زیبا + متن های احساسی بهاری

عکس پروفایل بهاری عاشقانه همراه با اشعار زیبا + متن هاي احساسی بهاری

عکس پروفایل بهاری عاشقانه همراه با اشعار زیبا + متن های احساسی بهاری

بشنو سخنی راست کـه امروز در آفاق

هر فتنه کـه هست از قد آن سیم بدن خاست

سودای دل سوخته لاله سیراب

در فصل بهار از دم مشکین سمن خاست

تا چین سر زلف بتان شد میهن دل

عزم سفرش از گذر حب میهن خاست

آن فتنه کـه چون آهوی وحشی رمد از مـن

گویی زِ پی صید دل خسته مـن خاست

هر چند کـه در شهر دل تنگ فراخ اسـت

دل تنگی ام از دوری آن تنگ دهن خاست

عهدی اسـت کـه آشفتگی خاطر خواجو

از زلف سراسیمه آن عهدشکن خاست