در اینبخش مجموعه اي زیبا از عکس پروفایل مهرماهی را مرور میکنیم. در آستانه مهرماه هستیم و آرام آرام با تابستان داغ خداحافظی می‌کنیم. فصل پاییز بـه فصل خاطرات مشهور اسـت، متولدین این فصل هم بیشتر بـه احساسات شان مشهور هستند. در ادامه این مطلب بهترین عکس پروفایل هاي مخصوص متولدین ماه مهر رابه همراه اشعار زیبایی در مورد این ماه مهربان مرور میکنیم. با پارس ناز همراه باشید.

 

عکس نوشته و اشعار زیبا درمورد متولدین مهر ماه

 

باز کی بینم رخ آن ماه مهر افروز را؟

گل رخ سیمین بر دل دزد عاشق سوز را؟

دولت پیروز اگر بنشاندش بار دگر در بر مـن

شکر گویم دولت پیروز را

25 عکس پروفایل تبریک تولد مهر ماهی + اشعار زیبا در مورد متولد مهر ماه

25 عکس پروفایل تبریک تولد مهر ماهی + اشعار زیبا در مورد متولد مهر ماه

25 عکس پروفایل تبریک تولد مهر ماهی + اشعار زیبا در مورد متولد مهر ماه

25 عکس پروفایل تبریک تولد مهر ماهی + اشعار زیبا در مورد متولد مهر ماه

25 عکس پروفایل تبریک تولد مهر ماهی + اشعار زیبا در مورد متولد مهر ماه

متولد ماه مهر می باشم

و عجیب اسـت ازآن ریزش ها

برگ ها هنوز می رقصند آدمی زیر ‍پا می کوبد

چـه تقلای بیهوده در هوای سرد پاییزی

همه ی ي برگها می ریزند از پی زردی بیهوده

و تمنا دارم از برگ کاش کمی می ماندی

مـن بـه برگهای زرد ‍پاییزی همیشه می بالم

بعد مدتی کوتاه دوباره می‌آیند و تولدی دیگر

شروع بهترین ایام برای آن ها اسـت

25 عکس پروفایل تبریک تولد مهر ماهی + اشعار زیبا در مورد متولد مهر ماه

عکس نوشته های متولدین مهر ماه

25 عکس پروفایل تبریک تولد مهر ماهی + اشعار زیبا در مورد متولد مهر ماه

عکس پروفایل مهر ماهی ام برای تولد مهری ها

25 عکس پروفایل تبریک تولد مهر ماهی + اشعار زیبا در مورد متولد مهر ماه

پروفایل مهر ماهی خاص

25 عکس پروفایل تبریک تولد مهر ماهی + اشعار زیبا در مورد متولد مهر ماه

من یه مهر ماهی ام

25 عکس پروفایل تبریک تولد مهر ماهی + اشعار زیبا در مورد متولد مهر ماه

سایه ات را بوسه زد مهتاب ماه مهر عشق

اختری پایين فتاد از خواب ماه مهر عشق

راه چشمان تـو را فرش زمينی نيست نيست

آسمان را تر کنيد از آب ماه مهر عشق

در خيالش میروم آسوده دنيا سر کنم

وز لبش بگرفته لب٬ تا عشق را از بر کنم

سبز میگردد کویری تشنه آنروزی کـه مـن

تار و پود خاک رابا قطره هایش تر کنم

در بهار سرد پایيزی نگارم گل شکفت

از دل پوسيده مـا غصه رابا عشق رفت

روز ميلادت مبارک مهربان در ماه مهر

ماه مهر تـو سخن ها از بهاری تازه گفت

25 عکس پروفایل تبریک تولد مهر ماهی + اشعار زیبا در مورد متولد مهر ماه

عکس پروفایل مهر ماهی جدید

25 عکس پروفایل تبریک تولد مهر ماهی + اشعار زیبا در مورد متولد مهر ماه

عکس پروفایل درباره ماه مهر

25 عکس پروفایل تبریک تولد مهر ماهی + اشعار زیبا در مورد متولد مهر ماه

عکس نماد ماه مهر

25 عکس پروفایل تبریک تولد مهر ماهی + اشعار زیبا در مورد متولد مهر ماه

عکس نوشته مهرماهی جدید

25 عکس پروفایل تبریک تولد مهر ماهی + اشعار زیبا در مورد متولد مهر ماه

باز خزان و بوی ماه مهر

مزه‌ي مداد قرمز

کلاس اولم هنوز

صفِ خواب آلوده‌ي صبح

چـه جوانست پدر

مادرم…

لقمۀ نان و پنیرت شور اسـت

ناظم و خط کش چوبی اش

مهربانست ولی

دفترِ کاه برگیم سی ساله شد

کجایی کودکی

قلمم از رج زدن دیوانه شد

باز می‌خوانم

با بوی نمناک کلاس..

25 عکس پروفایل تبریک تولد مهر ماهی + اشعار زیبا در مورد متولد مهر ماه

شعر درمورد ماه مهر

25 عکس پروفایل تبریک تولد مهر ماهی + اشعار زیبا در مورد متولد مهر ماه

عکس پروفایل مهر ماهی دخترونه

25 عکس پروفایل تبریک تولد مهر ماهی + اشعار زیبا در مورد متولد مهر ماه

شعر متولد ماه مهر

25 عکس پروفایل تبریک تولد مهر ماهی + اشعار زیبا در مورد متولد مهر ماه

پروفایل ماه مهر جدید

25 عکس پروفایل تبریک تولد مهر ماهی + اشعار زیبا در مورد متولد مهر ماه

ماه مهر یادش بخیر

صحبت از کم لطفی باغبان نبود

ماه بعد آمد و اما خرم؛ مثل هر آبان نبود

برگ روی زمین منتظر قلقلک و.

صد حیف کـه جارو کش بـه فکر آن نبود

نخشکید قطره ي باران بـه گرمای وجودش.

ور نه رجعت بـه ابر میل دل باران نبود.

یاد عزیز گشته ام عبث گریز گشته ام

ورنه هیچگاه در زمین آسمان نبود

ماه مهر یادش بخیر

25 عکس پروفایل تبریک تولد مهر ماهی + اشعار زیبا در مورد متولد مهر ماه

پروفایل مهر ماهی خاص

25 عکس پروفایل تبریک تولد مهر ماهی + اشعار زیبا در مورد متولد مهر ماه

عکس پروفایل درباره ماه مهر

25 عکس پروفایل تبریک تولد مهر ماهی + اشعار زیبا در مورد متولد مهر ماه

عکس پروفایل مهر ماهی جدید

25 عکس پروفایل تبریک تولد مهر ماهی + اشعار زیبا در مورد متولد مهر ماه

۲۵ عکس پروفایل مهر ماهی

25 عکس پروفایل تبریک تولد مهر ماهی + اشعار زیبا در مورد متولد مهر ماه

ماه مهر با مهربانی میرسد

ماه خوب آسمانی میرسد

ماه مهرماه تلاش و كوشش اسـت

ماه كسب دانش و آموزش اسـت

ماه آغاز حضور مدرسه

ماه درس و ماه مشق و هندسه

ماه آب بابا‏ آن مرد می‌رود

هم كلاسی هاي خوب و سرسبد

می‌شود مدرسه بازهم پر صدا

جای بحث اسـت و جدل با بچه ها

ماه پرسش ماه آزمون و جواب

شیمی و فیزیك و جبر و اسـت و حساب

ماه زیبا و قشنگ خاطره

شیطنت ها زیر طاق پنجره

ماه میز و نیمكت و تخته سیاه

ماه گچ وایت برد و یك دنیا نگاه

ماه مهر مدرسه غوغا می‌شود

كسب دانش باز برپا میشود

هم كلاسی ها سلامت می كنند

مهربانانه نگاهت می كنند

با حضورت مدرسه وا میشود

دانش آموزی مهیا میشود

جسم و روحت را ”رها” كن نازنین

رونق مدرسه را اینك ببین